Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

1985 yılında Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı olma fikri kabul görerek, Prof. H. Denktaş ve Prof. N. Zenbilci’nin katkıları ile kuruluş aşamasına girildi ve Doç. Dr. A. Dervent ve Dr. C. Yalçınkaya rutin Çocuk Nörolojisi hizmetini vermeye başladılar. Çocuk Nörolojisi Ana Bilim Dalı 1987 yılında Prof. Dr. Ayşın Dervent tarafından kurulmuştur. Bilim Dalı olduktan sonra, nöroloji asistanlarına, uzmanlarına ve pediatri uzmanlarına çocuk nörolojisi rotasyonu eğitimi ve yan dal eğitimi verildi. Yurdun her bir yanından yaklaşık 300 doktor bu eğitimi aldılar ve yaklaşık 20 doktora tez verildi. Aynı yıllarda mürekkep püskürtme tarzında bir EEG ile başlanan tetkikler, günümüzde bir video EEG ve rutin EEG ile sürdürülmektedir. Nörofizyoloji eğitimi alan doktorlar da EEG bilgilerini arttırmak için çalışmışlardır

Halen çocuk nörolojisi poliklinik hizmeti Salı günü Dr. B. Korkmaz ve Perşembe günü Dr. V. Demirbilek gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca pazartesi günleri CSWS ve salı günleri West ve ilişkili sendromlar polikliniği Dr. A. Dervent gözetiminde yapılmaktadır. Ptesi, Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra poliklinik hizmeti Dr. B. Korkmaz ve Dr.C. Yalçınkaya tarafından yapılmaktadır.Rutin EEG ve Video EEG tetkikleri Dr. V. Demirbilek tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler asistanlar ile birlikte yapılmaktadır. Yılda yaklaşık toplam 910 rutin EEG ve 860 video EEG kaydı gözden geçirilmektedir. Her öğretim üyesi genel çocuk nörolojisi yanı sıra; C. Yalçınkaya: Dejeneratif ve demiyelinizan hastalıklar, B. Korkmaz: Davranış Nörolojisi (Otizm), V. Demirbilek: Epilepsi, epileptik sendromlar ve EMG ile ilgilenmektedir.

Prof.Dr.Ayşın Dervent emekli olup ayrıldıktan sonra bilim dalı başkanlığını önce Prof.Dr. Veysi Demirbilek, Eylül 2005’ten de Prof.Dr.Barış Korkmaz üstlenmiştir.