Lisans Eğitimi

Fakültemiz Türkçe ve İngilizce eğitim vermektedir. Kliniğimizde uygulanan program ana hatlarıyla benzer olmakla birlikte bazı farklar içermektedir.

Lisans eğitiminde temel amacımız  sinir sistemi anatomisi, fizyolojisi ve hastalıklarını öğretmektir. Nörolojik olguya yaklaşım, iyi öykü alma ve nörolojik muayene ile önce anatomik tanı, sonrasında öykü, muayene ve genel bilgilerimiz ışığında akılcı tetkiklerle etiyolojik tanıya gidiş ve tedavi yaklaşımlarının öğretilmesi, aktarılması asıl hedeflerimizdir.

Bu temel amaç doğrultusunda 3. sınıf, 5. sınıf (staj) ve 6. sınıfta (intörn) uyguladığımız eğitim programlarımız vardır.