3. Sınıf

3. sınıfa yönelik ders programımız Dahili Tıp Pratiğine Giriş ve Sinir Sistemi ve Duyu Organları Ders kurulu içinde yer almaktadır.

Dahili Tıp Pratiğine Giriş genel programı içinde 1 saat teorik (Nörolojik Muayene) ve kliniğimizde 4 saat uygulama şeklinde olmaktadır.

Sinir Sistemi ve Duyu Organları Ders kurulu içinde yer alan ve toplam 13 saat teorik dersten oluşan programımız anatomik lokalizasyonlar ve klinik bulgular şeklinde olup, aşağıdaki gibidir.

 • Nörolojik muayene (2 saat),
 • Frontal ve Temporal loblar; anatomik lokalizasyonlar ve klinik bulgular (1 saat),
 • Pariyetal ve Oksipital loblar; anatomik lokalizasyonlar ve klinik bulgular (1 saat),
 • Serebellum; anatomik lokalizasyonlar ve klinik bulgular (1 saat),
 • Kraniyal Sinirlerin hastalıklarında klinik bulgular (1 saat),
 • Beyin Sapı; anatomik lokalizasyonlar ve klinik bulgular (1 saat),
 • Merkezi Sinir Sisteminin gelişimsel anomalileri ve klinik bulgular (1 saat),
 • Bazal Gangliyonlar; anatomik lokalizasyonlar ve klinik bulgular (1 saat),
 • Medulla Spinalis; anatomik lokalizasyonlar ve klinik bulgular (1 saat),
 • Periferik Sinir Sitemi hastalıklarında klinik bulgular, Nöromüsküler ileti ve kas hastalıklarında klinik bulgular (1saat),
 • Uyanıklık ve Uyku (1saat) ve
 • Koma ve Deliryum (1 saat)

olmak üzere toplam 13 saat anfi dersi şeklindedir.