Nörolojide Uzmanlık Eğitimi

 1. Nörolojide Uzmanlık Eğitimi 4 yıldır.
 2. 3 ay Ruh Sağlığı ve hastalıkları, 2 ay İç Hastalıkları, 1 ay Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, 3 ay Nöroradyoloji, 1 ay Kardiyoloji ve 3 ay Çocuk Nörolojisi zorunlu rotasyonlardır.
 3. Klinik içi rotasyonları 3 ayda bir olur.
 4. İlk 15 ayı serviste geçer. (3 ay Beyin damar hastalıkları, 3 ay Ekstrapiramidal sistem hastalıkları, 3 ay Demiyelinizan hastalıklar, 3 ay Periferik sinir sistemi hastalıkları, 3 ay Genel Nöroloji)
 5. Servis hizmetleri sırasında ilgili bölüm özel polikliniklerine katılır.
 6. Servis rotasyonları tamamlandıktan sonra zorunlu dış rotasyonları tamamlar.
 7. Geri kalan süresini 3 ay EEG, 3 ay EMG, 3 ay Uyku, 3 ay Poliklinik, 3 ay Acil ve Konsültasyonlarda tamamlar.
 8. Biri serviste, diğeri acilde olmak üzere iki kişi nöbet tutar.
 9. Yeni başlamış uzmanlık öğrencisi ilk 6 ay sadece serviste nöbet tutar.
 10. 2. yılın sonunda tez konusu ve danışmanı öğretim üyesi belirlenir.
 11. Uzmanlık Eğitimi sonunda tezini tamamlayamamış ise bir kereye mahsus 6 ay uzatma verilir.
 12. Eğitiminin son yılı Türk Nöroloji Derneğinin düzenlediği Board kursuna katılır.
 13. Aynı yıl yapılan Ulusal Kongrede yapılan genel sınava katılır.
 14. Bu sınavda başarılı olan Tez ve Bitirme sınavına girer.