Tezler

2008 Tarihinden Beri Kliniğimizde Uzmanlık Alan Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanlık Öğrencilerinin Tezleri

 

-Dr. Selim GÖKDEMİR

Tez Adı : Pozitron Emisyon Tomografisinin Cerrahi için Hazırlanan Epilepsi Hastalarında Epileptojenik Alanın Belirlenmesindeki Yeri/2008

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Çiğdem ÖZKARA

-Dr. İdris SAYILIR

Tez Adı : Migrende Akut Faz Reaktanları/2008

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Feray KARAALİ SAVRUN

-Dr. Gülçin BENBİR

Tez Adı : İskemik İnme Sonrası Saptanan Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda İnvaziv Olmayan Mekanik Ventilasyon Tedavisinin Prognoz ve İskemik Alan Üzerine  Etkisi/2008

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Derya KARADENİZ

-Dr. Hayal ERGİN

Tez Adı : Ağrılı İdyopatik Parkinson Hastalarında Nosiseptif Fleksör Refleks Cevabının Değerlendirilmesi/2008

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ

-Dr. Ayşegül GÜNDÜZ

Tez Adı : Huzursuz Bacak Sendromunda Periferik, Beyinsapı ve Kortikal Eksitabilitelerdeki Diürnal Değişikliklerin İncelenmesi/2008

Tez Yürütücüsü : Doç. Dr. Nurten UZUN ADATEPE

– Dr. Melis SOHTAOĞLU

Tez Adı : İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda İşitsel İrkilme Refleksinin Elektrofizyolojik Dğerlendirilmesi / 2008

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Melda BOZLUOLÇAY

-Dr. Uğur UYGUNOĞLU

Tez Adı :  Behçet Sendromu ve Nörobehçet Sendromlu Hastalarda Klinik ve Polisomnografik değerlendirme/2009

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Sabahattin SAİP, Prof. Dr. Hakan KAYNAK

-Dr. Barış METİN

Tez Adı :  Williams Sendromunda Nöropskolojik ve Elektrofizyolojik Bulgular/2010

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Barış KORKMAZ

-Dr. Melih TÜTÜNCÜ

Tez Adı :  Primer Progresif Multiple Skleroz’da Nöroinflamasyon ve Nörodejenerasyonun

Ön Planda olduğunun Belirlenmesi ile Prognostik Faktörlerin Tanımlanması/2010

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Aksel SİVA

-Dr. Melis SOHTAOĞLU

Tez Adı :  İskemik Serebrovasküler Hastalıkta İşitsel İrkilme Refleksi ve Transkraniyal Manyetik Stimulasyonun Değerlendirilmesi/2010

Tez Yürütücüsü : Doç. Dr. Melda BOZLUOLÇAY

-Dr. Mustafa Emir TAVŞANLI

Tez Adı : Obstruktif Uyku Apnesinde Santral ve Periferik Elektrofizyolojik İncelemeler, Eksitabilite Değişimleri /2010

Tez Yürütücüsü : Doç. Dr. Nurten UZUN ADATEPE

-Dr. Derya YAVUZ DEMİRAY

Tez Adı : Esansiyel Tremor, Esansiyel Tremor ve Parkinson Hastalığı birlikteliği Gösteren ve Parkinson Hastalığı Tanılı Hastalarda Kognitif Bozukluklarının ve Depresyonun Araştırılması/2011

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Sibel ERTAN

-Dr. Nursen MUTLU :

Tez Adı : Ek tedavi olarak Levetirasetam alan dirençli epilepsi hastalarında nöbetsizliği belirleyen etkenlerin geriye dönük araştırılması/2011

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. S. Naz YENİ

-Dr. Özdem ERTÜRK

Tez Adı : Yüksek işlevli otistiklerde klinik, elektroensefalografik özellikler ve irkilme yanıtları/2011

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Barış KORKMAZ

-Dr. Yeşim ABANOZ

Tez Adı : Aurasız Migren Hastalarında Trigeminal Somatosensoryel Uyarılmış Potansiyellerin Değerlendirilmesi/2012

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Feray KARAALİ SAVRUN

-Dr. Yasin ABANOZ

Tez Adı : 15-50 yaş arası iskemik beyin damar hastalıklı hastalarda migren sıklığı ve diğer risk faktörleri ile ilişkisi/2012

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Baki GÖKSAN

-Dr. Aslı ŞENTÜRK

Tez Adı : 12-17 yaş arası yetim çocuklarda Primer Başağrısı sıklığı ve Klinik Özellikleri/2012

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Sabahattin SAİP

– Özdem ERTÜRK

Tez Adı : Yüksek İşlevli Otistiklerde Klinik ve EEG Özellikleri / 2012

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Barış KORMKAZ

-Dr. Tülin COŞKUN

Tez Adı : JME dışı miyoklonik epilepsili hastalarda göz kırpma refleksi, beyin sapı tutulumun araştırılması/2013

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Meral KIZILTAN

-Dr. Onat DEMİRCİ

Tez Adı : On Yılın Üzerinde Multipl Skleroz Hastalığı Olan Hastalarda Klinik Özürlülük Üzerine Etkili Faktörler/2013

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Sabahattin SAİP, Prof. Dr. Aksel SİVA

-Dr. Reza Pour MOHAMMAD

Tez Adı : Yetişkin ve Adolesan Epilepsi Hastalarında Migren ve ilişkili Başağrısı/2013

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Baki GÖKSAN

-Dr. Mecbure NALBANTOĞLU

Tez Adı : Myasthenia Gravis Hastalarında  Otonomik  Tutulumun Elektrofizyolojik Olarak Araştırılması/2013

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Mehmet Ali AKALIN

-Dr. Feray BÖLÜKBAŞI

Tez Adı : Serebrovasküler Hastalıklarda Risk Faktörü Olarak Hipertansiyon : Sıklığı ve Diğer İnme Risk Faktörleri ile İlişkisi/2013

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Birsen İNCE

-Dr. Sinem YAZICI

Tez Adı : Klinik İzole Sendrom’da kan ve beyin omurilik sıvısında biyolojik belirteçler: Fetuin-A, S100B ve GFAP/2014

Tez Yürütücüsü : Prof. Dr. Ayşe ALTINTAŞ

-Dr. Eser BULUŞ

Tez Adı : Refleks Epilepsi Taraması ve Refleks Epilepsilerde Kognitif Fonksiyonların İnteriktal EEG Üzerine Etkisinin Araştırılması/2015

Tez Yürütücüsü: Prof. S. Naz YENİ

– Dr. Nihan ALTAN

Tez Adı :  Çift Taraflı Subtalamik Nükleusa Yönelik Derin Beyin Uyarımı Operasyonu Yapılması Planlanan İdiyopatik Parkinson Hastalarının Operasyon Öncesi ve Sonrası Polisomnografik Verilerle Uyku Kalitesinin Araştırılması / 2015

Tez Yürütücüsü: Hülya APAYDIN

– Gülsün ERŞEN

Tez Adı: Alzheimer Hastalarında DNA Polimorfizmi /2015

Tez Yürütücüsü: Prof. Dr. Melda BOZLUOLÇAY

– Rabia Gökçen GÖZÜBATIK ÇELİK

Tez Adı: Nedeni Belirlenemeyen Epilepsilerde Otoimmun Antikorların Rolü / 2015

Tez Yürütücüsü: Çiğdem ÖZKARA

– Başak YILMAZ

Tez Adı: Migren Olgularında Otonom Sinir Sisteminin Klinik ve Elektrofizyolojik Olarak Değerlendirilmesi / 2015

Tez Yürütücüsü: Prof. Dr. Feray KARAALİ SAVRUN

– Toghrul MASTANZADE / 2016

Tez Adı:  Servikosefalik Arter Diseksiyonlarında Başağrısı Özellikleri ve Migren Sıklığının Araştırılması

Tez Yürütücüsü: Doç. Dr. Derya UĞURLU ULUDÜZ

– İbrahim GÜLAMOV / 2016

Tez Adı: İnme hastalarında, üst ekstremite spastisitesi tipleri ile beyin lezyonları arasındaki ilişkinin araştırılması

Tez Yürütücüsü: Prof. Dr. Nurten UZUN ADATEPE

– Burcu ZEYDAN / 2016

Tez Adı: İntrakraniyal Arteriyal Tutulum Gösteren Nörobehçet Hastalarında Demografik, Klinik ve Radyolojik Özellikler

Tez Yürütücüsü: Prof. Dr. Sabahattin SAİP

– Ayşe Deniz ELMALI / 2016

Tez Adı: Multipl Skleoz Hastalarında Tütün Tüketiminin Hastalık Sürecine Etkisi ve IL-17 ile IL-23 Düzeylerinin Korelasyonu

Tez Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayşe ALTINTAŞ

– Leyla KÖSE / 2016

Tez Adı: Epilepsi Hastalarında Valproik  Aside Bağlı Tremor: Klinik  ve  Elektrofizyolojik  İnceleme

Tez Yürütücüsü: Prof. Dr. Meral KIZILTAN

-Şükriye Feryal KAPICIOĞLU / 2017

Tez Adı: Patent Foramen Ovale Saptanan Hastalarda Migren Sıklığının Araştırılması

Tez Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Baki GÖKSAN

-Aygül MAHMUDOVA / 2018

Tez Adı: Obstruktif Uyku Apne Sendromu ve Uykuda Periyodik Haraket Bozukluğunun İlişkisi ve Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tedavisinin Uykuda Periyodik Haraket Bozukluğuna Etkisi

Tez Yürütücüsü: Prof. Dr. Derya KARADENİZ

– Bengi Gül TÜRK / 2018

Tez Adı: Temporal Lop Epilepsisi Saptanan Hastalarda Tat ve Koku Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

Tez Yürütücüsü: Prof. Dr. Çiğdem ÖZKARA

-Hatice KURUCU / 2018

Tez Adı: Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Bireylerde Kişisel Alan Özelliklerinin Elektrofizyolojik Yöntemlerle Değerlendirilmesi

Tez Yürütücüsü: Prof. Dr. Barış KORKMAZ

-Azer MEMMEDOV / 2019

Tez Adı: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Video-EEG Monitorizasyon Ünitesinde İncelenen Hastaların Retrospektif Olarak Epidemiyolojik Değerlendirilmesi

Tez Yürütücüsü: Prof. Dr. S. Naz YENİ

-Buşra YILDIZ / 2019

Tez Adı: Başağrısının İrkilme Refleksi Üzerine Etkisi

Tez Yürütücüsü: Prof. Dr. Meral ERDEMİR KIZILTAN

– Sedat GEZ / 2019

Tez Adı: Serebral Küçük Damar Hastalığı ile İlişkili Parkinsonizm ve Demans:Prevalans, Klinik Özellikler ve İlintili Radyolojik ve Elektrofizyolojik Bulguların Saptanması

Tez Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşegül GÜNDÜZ